268/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 268/2018 Sb.
[zrušeno č. 82/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 27. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):
Čl. I
Vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách, se mění takto:
1. § 1 zní:
㤠1
(1) Tabáková nálepka vzoru č. 1 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v rozměru 20 mm x 44 mm.
(2) Tabáková nálepka vzoru č. 2 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v těchto rozměrech:
a) 16 mm x 32 mm,
b) 20 mm x 44 mm.“.
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
㤠1a
(1) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 1
a) je vytvořen kombinací ofsetových barev šedomodré a zelené,
b) obsahuje ceninovou giloš vytištěnou hnědorůžovou barvou mezi středovou a okrajovou částí tabákové nálepky po celé její délce a
c) obsahuje souběžně s oběma delšími stranami nálepky text „ČESKÁ REPUBLIKA“ vytištěný šedomodrou barvou.
(3) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 1 vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části tohoto motivu převázány třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy „Česká republika“ s mikrotextem měnícím svou výšku.
(4) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 2
a) je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA“.
(5) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 2 v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.“.
3. V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „obsahuje“ nahrazuje slovy „má tyto náležitosti“.
4. V § 2 odst. 1 písm. c) bodu 2 se slova „v gramech“ nahrazují slovy „v kilogramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 1, nebo v gramech, pokud se jedná o tabákovou nálepku vzoru č. 2“.
5. V § 2 odst. 2 se slovo „Údaje“ nahrazuje slovem „Náležitosti“.
6. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) V objednávce tabákových nálepek odběratel uvede druh tabákového výrobku, pro který jsou tabákové nálepky určeny, rozměr a náležitosti tabákových nálepek a jejich počet, který u
a) cigaret odpovídá násobkům počtu tabákových nálepek na jednom archu,
b) doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření odpovídá násobkům čísla
1. 12 v případě tabákových nálepek vzoru č. 1,
2. 15 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 16 mm x 32 mm, nebo
3. 11 v případě tabákových nálepek vzoru č. 2 o rozměru 20 mm x 44 mm.“.
7. § 5 včetně nadpisu zní:
㤠5
Odběr a distribuce tabákových nálepek
(1) Tabákové nálepky vzoru č. 1 se odebírají v arších formátu 465 mm x 550
 
 Nahoru