Input:

262/1948 Sb., Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 Garance

č. 262/1948 Sb., Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1948
o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
Dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a