26/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 26/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. listopadu 2015 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) a dne 29. ledna 2016 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy II - Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1) .
S novým zněním Přílohy I a Přílohy II vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Českou republikou.
Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2016. Nové znění Přílohy II vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 14. března 2016. Pro Českou republiku vstoupilo nové znění Přílohy I a Přílohy II v platnost dne 24. dubna 2017.
Dnem vstupu nového znění Přílohy I a Přílohy II v platnost přestalo platit znění Přílohy I a Přílohy II platné od 1. ledna 2015, vyhlášené pod č. 19/2017 Sb. m. s.
Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka a anglické znění Přílohy II a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

SVĚTOVÁ
ANTIDOPINGOVÁ
AGENTURA
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU
PRO ROK 2016
MEZINÁRODNÍ STANDARD
Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině. V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.
Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2016

Seznam zakázaných látek
a metod dopingu pro rok 2016
16. září 2015
  
SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2016
SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX
Platný od 1. ledna 2016
 
LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.
  
ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY
Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.
S1. ANABOLICKÉ LÁTKY
Anabolické látky jsou zakázány.
1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS):
(a) Exogenní* AAS, zahrnující:
1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol); 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol
 
 Nahoru