26/2017 F.z., Sdělení Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
26/2017 F.z.
Sdělení
Ministerstva financí ke zveřejnění sdělení Evropské komise „Pokyny pro vykazování nefinančních informací (metodika vykazování nefinančních informací)“
 
Zpracovatel:
 
Ing. Václav Tittelbach
Č. j.: MF-34272/2017/28-1
Tel.: 257 042 190
PID: MFCR7XTCMR

Dne 5. července 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie č. C 215/1
 
 Nahoru