Input:

26/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích, platné do 31.12.1971 Archiv

č. 26/1967 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích, platné do 31.12.1971
[zrušeno č. 138/1971 Sb.]
ministerstva financí
ze dne 22. března 1967,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření