Input:

č. 26/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 26/1962 Sb. rozh. tr.
Řidič, který nesleduje technický stav svěřeného vozidla, zejména účinnost brzd, o nichž je mu známo, že řádně nefungují, porušuje důležitou povinnost, která mu je podle zákona uložena. Pokud zanedbáním této povinnosti na autě, které je v socialistickém vlastnictví, způsobí větší škodu - tj. škodu převyšující 5000,- Kčs - jsou naplněny všechny znaky trestného činu poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 tr. zák.
(Rozhodnutí okresního soudu v České lípě z 28. března 1962 - T 39/62)
Okresní soud v České Lípě uznal obžalovaného vinným trestným činem poškozováním majetku v socialistickém vlastnictví podle § 137 odst. 1 tr. zák., jež spáchal tím, že po probdělé noci při černé jízdě nevěnoval se dostatečně řízení nákladního auta Tatra 128, majetku státního statku v Dubé, takže nezjistil technickou závadu na vzduchotlakových brzdách a byl proto mezi obcemi Obora a Doksy, okres Česká Lípa, před uzavřeným železničním přejezdem nucen sjet do příkopu, kde havaroval a na svěřeném autě způsobil škodu kolem 12 000,- Kčs.
Za to byl odsouzen podle § 137 odst. 1 tr. zák., k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců.
Podle § 58 odst. 1 písm. a) a § 59 odst. 1 tr. zák. povolil soud podmíněný odklad výkonu tohoto trestu na zkušební dobu tří roků.
Z odůvodnění:
Na podkladě obsahu obžalovacího spisu, výpovědi svědka M., jakož i dalšími přečtenými svědeckými výpověďmi a plným doznáním obžalovaného soud zjistil toto:
Obžalovaný ve večerních hodinách navštívil hostinskou provozovnu v Dubé, kde se zdržel asi do 21 hodin. Poté odešel s M. na návštěvu k dalšímu spoluzaměstnanci a nato obžalovaný s M. se dohodli, že ho obžalovaný zaveze podnikovým autem domů, k tomu však ihned nedošlo a obžalovaný s podnikovým autem spolu s M. jezdili ještě po různých místech. Při tom ve snaze pokračovat dále v jízdě nepodařilo se mu vozidlo nastartovat a musel vyčkat do ranních hodin, až se mu naplní jímka vzduchotlakové brdy. Druhého dne ráno kolem 6,30 hodin pokračoval v jízdě směrem na Dubou spoléhaje, že potřebného tlaku ve vzduchotlakové jímce docílí během jízdy. Přesto však nesledoval ani tlakoměr, ani přepouštěcí regulátor vzduchotlakového zařízení, ani se jinak nepřesvědčoval, zda brzda je účinná. Když pak přijížděl k uzavřeným železničním závorám mezi obcemi Oborou a Doksy, teprve tehdy zjistil neúčinnost brzd, a aby předešel s ohledem na přijíždějící rychlík dalším následkům, sjel s autem do příkopu po levé straně silnice, kde narazil na můstek