Input:

č. 26/1961 Sb. rozh., Garance

č. 26/1961 Sb. rozh.
Při rozdělení zákonného majetkového společenství manželů je nutno přihlédnout k znehodnocení majetku v době rozhodování.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. října 1960, 3 Cz 121/60.)
Lidový soud v Chrudimi rozhodl, že ze jmění náležejícího do zákonného majetkového společenství účastníků se přikazuje navrhovatelce do vlastnictví promítačka a přejímačka v ceně 650 Kčs a že odpůrce je povinen zaplatit navrhovatelce 12 968 Kčs v měsíčních splátkách po 300 Kčs.
Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutími obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Podle obsahu spisu bylo pravomocným rozsudkem lidového soudu v Chrudimi manželství účastníků rozvedeno z oboustranné viny.
Podle odůvodnění napadených usnesení obou soudů byla navrhovatelce při rozdělení zákonného majetkového společenství přiznána mimo jiné částka 9988 Kčs jakožto polovina částky, které použil odpůrce na zaplacení auta zn. Walter v době od 27. 1. 1950 do 30. 11. 1950, jehož se stal odpůrce před 1. 1. 1950 vlastníkem.
K výpočtu částky 9988 Kčs, kterou má odpůrce zaplatit navrhovatelce, jakožto polovinu částky, jíž použil na zaplacení auta zn. Walter, dospěly oba soudy a zejména krajský soud tak, že zjistily, že po 1. lednu 1950 zaplatil odpůrce u Státní spořitelny částku 99 884 Kčs starých peněz (tj. 19 976 Kčs nových peněz), kterou si vypůjčil u peněžního ústavu na zaplacen kupní ceny auta, zakoupeného v r. 1949 a tvořícího tudíž samostatný majetek odpůrce.
Soudy prvé i druhé stolice berou v úvahu celou částku 19 976 Kčs jako částku, která ze společného majetku manželů byla vynaložena na osobní majetek odpůrcův. Žádný ze soudů nepokládá za opodstatněnou námitku odpůrce, že má být přihlíženo i k tomu, jaká je