Input:

26/1954 Sb., Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady Garance

č. 26/1954 Sb., Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 26. května 1954
o volbách do Národního shromáždění a o volbách se Slovenské národní rady.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
(1) Národní shromáždění a Slovenská národní rada jsou voleny pracujícím lidem na dobu šesti let.
(2) Volební právo je obecné, rovné a přímé, hlasování je tajné. Volit mohou občané, jakmile dosáhli věku 18 let, zvoleni mohou být občané, jakmile dosáhli věku 21 let.
§ 2.
(1) Volby do Národního shromáždění a volby do Slovenské národní rady se konají podle volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí poslanec. Náhradníci se nevolí.
(2) Pro volbu vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 35.000 obyvatel připadl jeden volební obvod.
§ 3.
Poslanec Národního shromáždění a poslanec Slovenské národní rady může být odvolán, rozhodnou-li o tom jeho voliči.
§ 4.
(1) Volby do Národního shromáždění, jakož i způsob odvolávání poslanců Národního shromáždění upravuje zákon.
(2) Volby do Slovenské národní rady, jakož i způsob odvolávání poslanců Slovenské národní rady