Input:

26/1952 Sb., Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků Garance

č. 26/1952 Sb., Vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 1952
o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků.
Vláda republiky Československé usnesením ze dne 10. června 1952 stanovila podle § 8 odst. 2 věty druhé zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě