Input:

26/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch Garance

č. 26/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. března 1951,
kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánu:
§ 1.
(1)  Ředitelství pro cestovní ruch (dále jen „Ředitelství”), zřízené zákonem č. 149/1939 Sl. z., o cestovním ruchu, a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch, zřízené podle téhož zákona, se zrušují uplynutím dne 31. prosince 1950.
(2)  Působnost Ředitelství přechází na pověřenectvo průmyslu a obchodu, působnost oblastních sborů na krajské národní výbory a působnost místních sborů na okresní národní výbory, a to dnem 1. ledna 1951.
§ 2.
(1)  Likvidaci ředitelství a oblastních a místních sborů provede pověřenectvo obchodu.
(2)  Pověřenectvo obchodu, krajské a okresní národní výbory převezmou v rámci