Input:

26/1950 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945 Garance

č. 26/1950 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
ZÁKON
ze dne 22. února 1950,
kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 19 zákona č. 168/1949 Sb., o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945, se mění a zní:
„(1)  Za 6 % dluhopisy složené k výkupu podle § 18 odst. 1 vydá Poštovní spořitelna:
a)  za každých 50 liber jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů anglické tranše s kuponem června 7000 jmenovité hodnoty 3 1/2 % sjednocené státní půjčky emise A a úrokem k 16. únoru 1950;
b)  za každých 10 liber (nebo 1 242,137 zlatých franků z roku 1928) jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše s kuponem 1. června 1949 Kčs 1511 jmenovité hodnoty 3 1/2 % sjednocené