255/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 255/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. června 2001,
kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „u základních škol“ doplňují slova „a u základních uměleckých škol“.
2. V § 6 odst. 3 se na konci doplňují věty, které znějí: „U žáků závěrečných ročníků se
 
 Nahoru