Input:

255/1948 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948 Garance

č. 255/1948 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. října 1948
o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou v Oslo dne 4. března 1948.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948 a uvedená se souhlasem presidenta