Input:

254/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku Archiv

č. 254/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949
o úpravě všeobecného celního sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 292 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Všeobecný celní sazebník pro československé celní území, vyhlášený v příloze k vládnímu nařízení ze dne 13. března 1947, č. 32 Sb., o úpravě všeobecného celníku sazebníku, se upravuje takto:
1. U saz. čís. 11 a 13 se vypouští slovo „limony,” a u saz. čís. 13 se slova „ve slané vodě naložené” a „ve slané vodě naložená” nahrazují slovy „naložené ve slané vodě” a „naložená ve slané vodě”.
2. U saz. čís. 14 se vypouští slovo „(pisang)”.
3. Saz. čís. 17 zní:
„17.  Piniová jádra; svatojanský chléb, nazaroly, jedlé kaštany; kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné; olivy:
a)  piniová jádra:
1.  nevyloupaná ..... 120,-
2.  vyloupaná ......... 600,-
b)  ostatní ........................ 120,-”
4. Saz. čís. 18 zní:
„18.  Granátová jablka a jiné jižní ovoce výslovně nejmenované: ..... 600,-”
5. Poznámka za saz. pol. 47a) zní:
„Poznámka. Semeno lněné a konopné, na osvědčení Československé obchodní komory ..... beze cla”
6. U saz. čís. 61 se slovo „kavil” nahrazuje slovem „kavyl” a slovo „rákosí” slovem „rákos”.
7. Saz. čís. 76 zní:
„76.  Mořská zvířata lasturová nebo korýši (na př. ústřice, mořští raci, mořští pavouci, krabi), želvy, vesměs čerstvé, též uvařené, nikoli však vyloupané ..... 960,-”
8. Saz. čís. 81 zní:
„81.  Vosk živočišný:
a)  přírodní ..... 40,-
b)  připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo zhnětený v koule); smíšený s jinými látkami, na př. vosk zahradnický, vosk lepicí, voskový tmel a podobné vosky ..... 470,-
c)  všeliký vosk živočišný upravený pro drobný prodej ..... 2700,-”
9. Nadpis saz. třídy XI zní:
„XI. Tuky, vyšší mastné kyseliny a látky podobné tukům.”
10. Saz. pol. 94b) zní:
„b)  vosk karnaubový a jiný rostlinný vosk výslovně nejmenovaný:
1.  přírodní ..... 40,-
2.  připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo zhnětený v koule); smíšený s jinými látkami ..... 560,-
3.  všeliký vosk rostlinný upravený pro drobný prodej ..... 2700,-”
11. V poznámce k saz. čís. 103 a 104 se slovo „úřadů” nahrazuje slovy „oddělení ONV”.
12. Nadpis saz. třídy XIII zní: „XIII. Nápoje, alkohol ethylnatý a ocet.”
13. Saz. čís. 108 zní:
„108.  Lihoviny; alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého výslovně nejmenované:
a)  lihoviny:
1.  vinné destiláty ..... 4000,-
2.  arak a rum ..... 3200,-
3.  ostatní destiláty ..... 3700,-
4.  likéry, punče a jiné lihoviny s přísadou cukru nebo jiných látek ..... 7200,-
b)  alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého výslovně nejmenované:
1.  francovka ..... 7200,-
2.  ostatní ..... 3700,-”
14. Poznámka za saz. čís. 109 zní:
„Poznámka. Vína obsahující více než 22,5 objemových procent alkoholu se vyclívají jako lihoviny.”
15. Saz. čís. 112 zní:
„112.  Minerální vody a limonády ..... 50,-”
16. U saz. čís. 113 se vypouštějí slova „; lodní suchary”.
17. U saz. čís. 133 se vypouští slovo „(fašiny)”.
18. Saz. čís. 136 zní:
„136.  Rotany a bambusy, surové;