Input:

253/1948 Sb., Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 253/1948 Sb., Vládní nařízení o Fondu znárodněného hospodářství, platné do 31.12.1951
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1948
o Fondu znárodněného hospodářství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 9, odst. 5 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, a podle zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských:
Oddíl I.
Účel, organisace a správa Fondu.
§ 1.
(1)  Fond znárodněného hospodářství, který je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze (§ 9, odst. 2 dekretu č. 100/1945 Sb.), dále jen „Fond”, provádí:
a)  finanční službu podle zákona č. 51/1948 Sb. pro národní podniky, na něž se ustanovení uvedeného zákona vztahují;
b)  náhradovou službu
1.  podle dekretu č. 100/1945 Sb., ve znění čl. II zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, a podle čl. I uvedeného zákona,
2.  podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění čl. II zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, a podle čl. I uvedeného zákona,
3.  podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 102 Sb., o znárodnění akciových bank,
4.  podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven,
5.  podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků,
6.  podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,
7.  podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 120 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
8.  podle zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví,
9.  podle zákona ze dne 5. května 1948, č. 122 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří,
10.  podle zákona ze dne 5. května 1948, č. 123 Sb., o znárodnění polygrafických podniků,
11.  podle zákona ze dne 5. května 1948, č. 124 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení,
12.  podle zákona ze dne 6. května 1948, č. 125 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku,
13.  podle zákona ze dne 6. května 1948, č. 126 Sb., o znárodnění některých šlechtitelských podniků,
14.  podle zákona ze dne 19. července 1948, č. 185 Sb., o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče,
15.  podle zákona ze dne 25. října 1948, č. 249 Sb., o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě,
16.  podle zákona ze dne 7. dubna 1948, č. 79 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti