252/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 252/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. července 2003,
kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se částka „684 062 391 000 Kč“ nahrazuje částkou „686 062 391 000 Kč“, částka „795 362 391 000 Kč“ se nahrazuje částkou „807 962 391 000 Kč“ a částka „111 300 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou „121 900 000 000 Kč“.
2. V § 1 odst. 1 písm. a) se částka „106 480 033 000 Kč“ nahrazuje částkou „117 080 033 000 Kč“.
3. V § 1 odst. 10 se částka „4 730 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „6 730 000 000 Kč“ a částka „4 418 580 000 Kč“ se nahrazuje částkou „6 418 580 000 Kč“.
4. V příloze č. 1 se číslo „684 062 391“ nahrazuje číslem „686 062 391“, číslo „795 362 391“ se nahrazuje číslem „807 962 391“, číslo „111 300 000“ se nahrazuje číslem „121 900 000“ a číslo „106 480 033“ se nahrazuje číslem „117 080 033“.
5. V příloze č. 2 se číslo „12 192 601“ nahrazuje číslem „14 192 601“, číslo „23 108 226“ se nahrazuje číslem „25 108 226“ a číslo „684 062 391“ se nahrazuje číslem „686 062 391“.
6. V příloze č. 3 se číslo „23 528 000“ nahrazuje číslem „22 450 000“, číslo „168 171 065“ se nahrazuje číslem „181 849 065“ a číslo „795 362 391“ se nahrazuje číslem „807 962 391“.
7. V příloze č. 4 se v kapitole 396 Státní dluh číslo „23 528 000“
 
 Nahoru