Input:

251/1946 Sb., Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí Garance

č. 251/1946 Sb., Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Vlastnické právo k nemovitostem Pražského sanatoria v Praze-Podolí, zapsaným v knihovních vložkách čís. 1, 2, 3, 4, 73 a 82 pozemkové knihy katastrální obce Podolí č. kat. 12 stavební parcela s obytným domem čp. 1, č. kat. 15 zahrada, č. kat. 241 stavební parcela s domem čp. 159, č. kat. 16 zahrada, č. kat. 6 stavební parcela a č. kat. 7 stavební parcela s obytným stavením čp. 3, č. kat. 12/1 zahrada, č. kat. 1/1 stavební parcela se stavením čp. 5, č. kat. 1/2 stavební parcela a stavení čp. 5, se skleníkem a domem čp. 157, č. kat. 1/4 stavební parcela a obytné stavení čp. 4, č. kat. 2 zahrada, č. kat. 3 zahrada, č. kat. 6 zahrada, č. kat. 144/36 role, č. kat. 4/2 vinice, č. kat. 685 stavební parcela s domem čp. 394, č. kat. 634 stavební parcela se skleníkem. č. kat. 635 stavební parcela, č. kat. 636 čerpací stanice, č. kat. 10 stavební parcela s domem čp. 73, č. kat. 17 zahrada a č. kat. 9/1 stavební parcela s nouzovou stavbou č. 26, přechází na stát s veškerým příslušenstvím a zařízením podle stavu ke dni 9. května 1945.
(2)  Způsob využití těchto nemovitostí a jejich příslušenství včetně zařízení určí vláda.
(3)  Podle tohoto zákona se vloží do veřejných knih vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v odstavci 1 pro republiku Československou.
§ 2.
(1)  Československý stát poskytne Pražskému sanatoriu, akciové společnosti se sídlem v Praze-Podolí k úplnému