Input:

250/2020 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie Garance

č. 250/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. května 2020
o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 51 odst. 6 písm. c) a § 75 odst. 5 písm. d):
§ 1
Tato vyhláška upravuje způsob stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení, pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie (dále jen „rezerva na vyřazování“).
§ 2
Tvorba rezervy na vyřazování
(1) Rezerva na vyřazování je vytvářena ve zdaňovacím období podle § 3 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v případě
a) jaderného zařízení bez jaderného reaktoru ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. e) atomového zákona do ukončení provozu,
b) výzkumného jaderného zařízení ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. c) atomového zákona do trvalého ukončení využívání jaderného reaktoru jako zdroje ionizujícího záření pro účely výzkumu, vzdělávání, výroby radionuklidů, neutronové radiografie, testování materiálů nebo poskytování zdravotních služeb,
c) jaderného zařízení s jaderným reaktorem neuvedeného v písmenu b) ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, která uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 1 písm. c) atomového zákona do ukončení výroby elektrické energie,
d) pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie ve výši podílu odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu a počtu let, které uplynou od doby nabytí právní moci o vydání povolení podle § 9 odst. 2 písm. b) atomového zákona do ukončení provozu.
(2) V případě jaderného zařízení nebo pracoviště podle odstavce 1 písm. a), b) a d) je při aktualizaci odhadu celkových nákladů na vyřazování z provozu rezerva na vyřazování vytvářena od zdaňovacího