25/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích

25/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 25/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. ledna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 3 dne 23. dubna 2017.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou
o propojení české dálnice D 3
a rakouské rychlostní silnice S 10
na česko-rakouských státních hranicích

Vláda České republiky a Rakouská spolková vláda (dále jen „smluvní strany“),
- ve snaze o zkvalitnění silničního spojení,
- se záměrem podporovat rozvoj obchodu a hospodářských
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru