Input:

25/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy Garance

č. 25/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. ledna 1968
o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
Dne 9. dubna 1965 byla v Londýně sjednána Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Úmluvě byla uložena u generálního

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací