Input:

R 25/1966; Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy Garance

č. 25/1966 Sb. rozh.
Ověření podpisu účastníka smlouvy o převodu nemovitosti není podmínkou platnosti smlouvy. Nemůže proto státní notářství jen z toho důvodu, že chybí ověření podpisu účastníka, registraci smlouvy odmítnout.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 30. 11. 1965, 5 Co 304/65.)
Státní notářství Plzeň-jih rozhodlo tak, že odmítá registraci kupní smlouvy jen z toho důvodu, že podpis prodávajícího není řádně ověřen.
Krajský soud v Plzni rozhodnutí státního notářství zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Do rozhodnutí státního notářství podali účastníci svým právním zástupcem včas odvolání, v němž s poukazem na ustanovení §§ 40 odst. 1 a 46 odst. 1 o. z. dovozují, že k platnosti smlouvy o převodu nemovitosti se z formálního hlediska vyžaduje jen písemná forma, která v daném případě byla dodržena, takže státní notářství nebylo oprávněno požadovat ověření podpisu prodávající účastnice a pokud mělo pochybnosti, zda advokát sepisující smlouvu postupoval při zjišťování totožnosti účastníků správně, mělo se o tom přesvědčit jejich výslechem.
Odvolání bylo shledáno důvodným.
Podle § 64 odst. 2 not. řádu odmítne státní notářství registraci smlouvy, nejsou-li pro ni splněny podmínky, to jest nejsou-li pro tuto registraci splněny podmínky stanovené v § 63 not. řádu. Podle tohoto ustanovení zkoumá státní notářství, zda smlouva, která byla ohlášena k registraci, je platná, zejména zda se svým obsahem nepříčí zákonu, nebo jej neobchází anebo jinak neodporuje zájmům společnosti (viz § 39 o. z.). Smlouvy o převodech nemovitostí musí mít podle § 46 odst. 1 o. z. písemnou formou a podle § 46 odst. 2 téhož zákona musí být projevy účastníků na téže listině, jinak by takové smlouvy byly podle § 40 odst. 1 o. z. neplatné. Splnění této podmínky, stejně tak, jako dalších občanskoprávních náležitostí takové smlouvy, musí státní notářství samozřejmě podle § 63 odst. 1 not. řádu zkoumat. Ověření podpisu účastníků na takových smlouvách ani občanský zákoník ani notářský řád ani jiný předpis, vydaný k jejich provedení, nepožaduje. Nemůže tedy