Input:

R 25/1965 (tr.); Zákaz činnosti Garance

č. 25/1965 Sb. rozh. tr.
Zákaz činnosti podle § 49 tr. zák. lze uložit jen tehdy, jestliže je pachatel odsouzen pro trestnou činnost, které se dopustil v souvislosti s činností, ohledně níž byl vysloven zákaz.
Zákaz činnosti nemůže spočívat v zákazu jízdy na jízdním kole.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. února 1965 - 6 Tz 8/65.)
Rozsudkem okresního soudu ve Vyškově ze dne 15. ledna 1965 sp. zn. 1 T 1/64 byl obviněný J. M. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody, k trestu zákazu řízení motorových vozidel a jízdy na jízdním kole.
Ke stížnosti pro porušení zákona byl tento rozsudek zrušen ve výroku o zákazu řízení motorových vozidel a jízdy na jízdním kole.
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu ve Vyškově ze dne 15. ledna 1964 sp. zn. 1 T 1/64 byl obviněný J. M. odsouzen za trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. k trestu tří měsíců odnětí svobody a k trestu zákazu řízení motorových vozidel a jízdy na jízdním kole na dobu dvou roků. Výkon trestu odnětí svobody byl obviněnému podmíněně odložen na zkušební dobu roků. Odsouzení se opírá o zjištění, že obviněný dne 29. 11. 1963 jel na neosvětleném kole v podvečerních hodinách po silnici v Ivanovicích neopatrně, narazil na F. Z. a způsobil jí zlomeninu krčku levé stehenní kosti.
Nejvyšší soud podle § 267 odst. 1 tr. ř. přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí a shledal, že ve vytýkaném směru zákon byl porušen.
V otázce viny rozhodl okresní soud správně. Výsledky řízení bylo