Input:

25/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, platné do 31.3.1965 Archiv

č. 25/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, platné do 31.3.1965
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 1. března 1962
o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem školství a kultury a po projednání s Československým mysliveckým svazem podle § 26 a § 30 odst. 2 zákona č. 23, o myslivosti:
Hájení a doba lovu
§ 1
Hájení
(1)  Po celý rok jsou hájeny tyto druhy zvěře:
a)  na celém státním území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los evropský, svišť horský, medvěd brtník, vydra říční, drop velký, slepice tetřeva hlušce a tetřívka obecného, slepička jeřábka lesního, krůta krocana divokého, doupňák, hrdlička divoká, kvíčala, všechny druhy kachen (kromě druhů uvedených v § 2 odst. 1 č. 23), berneška, výr velký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4), pilich, moták lužní, pochop, orli, orlovec říční, roháč a s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2 sovy, poštolky, káně lesní a racek chechtavý.
b)  jen v českých krajích rys ostrovid (s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 č. 10), kočka divoká, mývalovec kuní, jeřábek lesní - kohoutek, volavka popelavá, kormorán velký.
c)  jen na Slovensku veverka obecná a v honitbách mimo samostatné a uznané bažantnice bažantí slepice.
(2)  Hájeny nejsou tyto druhy zvěře:
a)  na celém státním území prase divoké (kromě bachyní a selat), králík divoký, vlk, liška obecná, tchoř tmavý, tchoř světlý, lasice hranostaj, lasice kolčava, jestřáb lesní, krahujec obecný, vrána obecná (černá a šedá), straka obecná, sojka obecná a kavka obecná.
b)  jen na Slovensku rys ostrovid a kormorán velký.
§ 2
Doba lovu
(1)  Pro dále uvedené druhy zvěře se stanoví doba lovu takto:
1.  jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince,
2.  jelen sika, laň a kolouch jelena siky od 1. října do 15. prosince,
3.  jelenec viržinský, laň a kolouch jelence viržinského od 1. října do 15. prosince,
4.  daněk skvrnitý, danělka a danče od 1. října do 31. prosince,
5.  muflon, muflonka a muflonče od 1. října do 31. prosince,
6.  srnec obecný od 16. května do 31. srpna, na Slovensku od 10. června do 31. srpna,
7.  srna a srnče od 1. září do 31. prosince, na Slovensku od 10. září do 30. listopadu,
8.  prase divoké - bachyně od 1. srpna do 31. prosince, prase divoké - selata od 1. srpna do 15. února,
9.  zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince,
10.  rys ostrovid v Severomoravském kraji od 15. prosince do konce února,
11.  jezevec lesní od 1. srpna do 30. listopadu,
12.  kuny (lesní a skalní) od 15. prosince do konce února,
13.  kočka divoká na Slovensku od 1. října do konce února,
14.  mývalovec kuní na Slovensku od 1. listopadu do 31. ledna,
15.  ondatra pižmová od 1. října do 31. března,
16.  veverka obecná v českých krajích od 1. ledna do 31. ledna,
17.  krocan divoký od 16. března do 15. května,
18.  tetřev hlušec - kohout, tetřívek obecný - kohout od 16. března do 15.