Input:

25/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. Garance

č. 25/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. března 1961,
kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 41/1953 Sb. se mění takto:
§ 2 odst. 1 zní:
„(1) Peněžní jednotkou na území