Input:

25/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organisaci výkonných orgánů národních výborů Archiv

č. 25/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organisaci výkonných orgánů národních výborů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. dubna 1959,
kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech:
Čl. I
Vládní nařízení č. 33/1958 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1)  K zabezpečení prací rady zřizují ústřední, krajské, okresní a městské národní výbory a obvodní národní výbory v Praze a v Bratislavě plánovací komisi, finanční odbor, kontrolní odbor a organizační odbor.”
Odstavec 2 se zrušuje; odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
2. § 21 odst. 2 a 3 zní:
„(2)  Místní národní výbory v obcích nad 10 000 obyvatel zřizují se souhlasem rady krajského národního výboru odbory své rady podle potřeb hospodářské a kulturní výstavby svého území. Místní národní výbory v obcích do 10 000 obyvatel mohou se