Input:

25/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky Garance

č. 25/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. května 1955,
kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Dnem 1. června 1955 se zrušuje ministerstvo paliv a energetiky a zřizují se z něho
ministerstvo paliv a
ministerstvo energetiky.
§ 2.
Ústřední správa vodního hospodářství se podřizuje ministru energetiky. Ostatní ustanovení § 16 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, zůstávají nedotčena.
§ 3.