Input:

25/1953 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 25/1953 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 55/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. dubna 1953
o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Okresní národní výbory vykonávají
a) působnost, kterou dosud vykonávaly okresní národní pojišťovny ve věcech dávek důchodového zabezpečení,
b) ostatní působnost, kterou dosud vykonávaly okresní národní pojišťovny ve věcech důchodového zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů jejich rodin, jakož i osob dobrovolně pokračujících v národním důchodovém pojištění.
(2) Státní úřad důchodového zabezpečení může v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláškou v úředním listě přenést na okresní nebo krajské národní výbory provádění dalších úkolů s výjimkou rozhodování o dávkách důchodového zabezpečení.
§ 2.
(1) Okresní národní výbory provádějí nemocenské pojištění důchodců, kteří nejsou v pracovním poměru, a členů jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu, náležející dosud do působnosti Ústřední národní pojišťovny (okresních národních pojišťoven).
(2) Ústřední rada odborů může v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví a Státním úřadem důchodového zabezpečení přenést vyhláškou v úředním listě na okresní národní výbory provádění