Input:

249/2019 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky Garance

č. 249/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 13. září 2019
o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o