247/2000 Sb., Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

247/2000 Sb.  Zákon o získávání a zdokonalování odborné zp…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 247/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 2000
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
mění 144 novelizačních bodů
175/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění § 48 odst. 1 písm. c), v příloze č. 6 bod 2, nová přechodná ustanovení
ÚZ 238/2002 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 30 novelizačních bodů
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 1 nové písm. g), § 39a a nový § 45a, mění § 13
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění celkem 20 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
374/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
vkládá § 52d až 52i, § 56 odst. 3
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 13 odst. 5 vkládá slova;
(Pozn. Fulsoft: změnu nelze uskutečnit s ohledem na proběhnuvší novelu danou zák. č. 374/2007 Sb.)
ÚZ 192/2008 Sb.
 
 
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 41 odst. 2
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
vkládá v § 2 odst. 4 a v § 4 odst. 3; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 1 písm. a)
301/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48 odst. 5 a § 51 odst. 1 písm. h)
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění § 48, § 52a, § 52c, § 62
297/2011 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, celkem 69 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 46 odst. 3 písm. b)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 46 odst. 3 písm. c)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 54 odst. 3 a § 62; ruší § 55
230/2014 Sb.
(k 7.11.2014)
mění § 19 písm. b), § 42, § 45b odst. 3, § 62 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1
48/2016 Sb.
(k 20.2.2016)
mění celkem 29 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 13, § 53, § 56 a § 57
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky pro provozování autoškol,
b) způsob provádění výuky a výcviku žadatelů o získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla (dále jen „získání řidičského oprávnění“) a práva a povinnosti žadatelů o získání řidičského oprávnění,
c) práva a povinnosti provozovatelů a učitelů autoškol,
d) podmínky pro udělování a odnímání osvědčení pro učitele výuky a výcviku (dále jen „profesní osvědčení“) a průkazu zkušebního komisaře,
e) způsob provádění zkoušek k získání řidičského oprávnění,
f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru