Input:

246/2019 Sb., Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 Garance

č. 246/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2019
o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.:
§ 1
Roční příspěvek cestovní kanceláře
Výše ročního příspěvku cestovní