Input:

246/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků Garance

č. 246/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. listopadu 1949,
kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle článku I, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1949, č. 161 Sb., o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků:
§ 1.
(1)  U národních podniků jmenovaných v článku I zákona č. 161/1949 Sb., se kmenové jmění určuje těmito činiteli:
a)  u podniků, jejichž činnost záleží v nákupu a prodeji zboží, bilanční hodnotou investičního majetku zvýšenou o hodnotu části normálního skladu zboží v podniku, stanovenou podle směrnic uvedených v odstavci 2;
b)  u