Input:

246/1948 Sb., Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění, platné do 30.11.1954 Archiv

č. 246/1948 Sb., Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění, platné do 30.11.1954
[zrušeno č. 62/1954 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. října 1948
o náhradě poslanců Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Dekret presidenta republiky ze dne 23. října 1945, č. 106 Sb., o platech

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací