Input:

244/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov Garance

č. 244/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 a v § 6 odst. 1 a 2 se slovo „neveřejný“ zrušuje.
2. V § 7 se slovo „neveřejném“ zrušuje.
3. V příloze č. 1 se v textu odkazu č. 3 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.
4. V příloze č. 2 se v textu odkazu č. 4 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.
5. V příloze č. 2 části „Vysvětlení zkratek“ se slova „Registr územní identifikace, adres“ nahrazují slovy „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí“.
6. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.
 
Aplikace Objekt
 
Povinné pole pro vlastnictví
Datový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budov
Státní
Nestátní1)
Objekt
 
Evidenční číslo objektu SI
Ne
Ne
číslo
Poznámka
Ne
Ne
textové pole
Pořizovací cena objektu
Ano
Ne
číslo
Provedena pasportizace objektu
Ano
Ne
ano/ne
Hlavní stavba
Ano
Ano
ano/ne
Příznak adresy areálu
Ano
Ano
ano/ne
Areál
Ano
Ano
odkaz
Druh objektu
Ano
Ano
číselník
Účel užití objektu
Ano
Ano
číselník
Kontaktní údaje
 
Jméno
Ano
Ano
textové pole
Příjmení
Ano
Ano
textové pole
E-mailová adresa
Ano
Ano
textové pole
Telefonní číslo
Ano
Ano
číslo
Geografické členění
 
Obec
Ano
Ano
číselník
Adresa (možnost více adres)
 
Ulice
Ano
Ano
textové pole
Číslo popisné/bez čísla popisného
Ano
Ano
číslo/text
Číslo orientační
Ano
Ano
číslo
Číslo evidenční
Ano
Ano
číslo
Obec
Ano
Ano
textové pole
Část obce
Ne
Ne
textové pole
Stát
Ne
Ne
textové pole
PSČ
Ano
Ano
číslo
Ověřeno
Ano
Ano
ano/ne
Datum ověření
Ano
Ano
datum
Poznámka k adrese
Ne
Ne
textové pole
GPS souřadnice
Ano
Ano
číslo
Pozemky
 
Pozemky
Ano
Ne2)
odkaz
Podlaží
 
Podlaží
Ne
Ne
odkaz
Prostor
 
Prostor
Ne
Ne
odkaz
Jednotky
 
Jednotky
Ano
Ne
odkaz
Katastr
 
Katastrální údaje
 
Obec
Ano
Ano
číselník
Část obce
Ano
Ano
číselník
Katastrální území
Ano
Ano
číselník
Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIAN
Ano
Ano
číslo
Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle SI
Ano
Ano
číslo
Typ stavby dle RÚIAN
Ano
Ano
číselník
Typ stavby dle SI
Ano
Ano
číselník
Způsob využití stavby dle RÚIAN
Ano
Ano
číselník
Způsob využití stavby dle SI
Ano
Ano
číselník
List vlastnictví dle KN
Ano
Ano
číslo
Pozemek2)
Ne
Ne
odkaz
Jiná omezení
Ne
Ne
číselník
Ochranné pásmo
Ne
Ne
číselník
Poznámka k ochrannému pásmu
Ne
Ne
textové pole
Stavba podléhá zápisu do KN
Ano
Ano
číselník
Poznámka ke katastrálním údajům
Ne
Ne
textové pole
Datum posledního ověření v KN
Ano
Ano
datum
Údaje o vlastnictví
 
Vlastnictví
Ano
Ano
číselník
Soulad vlastnictví (stavba/pozemek)
Ano
Ne
číselník
Nabývací tituly dle SI
 
Nabývací tituly dle SI
Ne
Ne
číselník
Seznam subjektů dle KN
 
Název
Převzato z ISKN
 
 
Typ práva
Převzato z ISKN
 
 
Podíl
Převzato z ISKN
 
 
Seznam subjektů dle SI
 
Typ subjektu
Ano
Ano
číselník