244/1997 Sb., Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 5. září 1997 k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. června 1997

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 244/1997 Sb.
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
ze dne 5. září 1997
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 84/1997/1 Sb.:
Poslanecká sněmovna nebude znovu hlasovat o zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
 
 Nahoru