Input:

241/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 18. září 1948 Garance

č. 241/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o režimu plavby na Dunaji mezi republikou Československou, Svazem sovětských socialistických republik, Lidovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Lidovou republikou Rumunskou, Sovětskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 18. září 1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo dňa 2. septembra 1949
o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Svazom sovietskych socialistických republik, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Soviatskou socialistickou republikou Ukrajinskou
a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie,
podpísanou v Belehradě dňa 18. augusta 1948.1*)
Medzi republikou Československou, Svazom sovietskych socialistických republík, Ľudovou