24/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

24/2017 Sb.  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvis…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 24/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 295/2009 Sb., se za slova „státní pokladnu České republiky,“ vkládají slova „fiskální politiku, makroekonomické a fiskální prognózy pro přípravu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů,“.
ČÁST DRUHÁ
Změna
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru