24/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě

24/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 24/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. srpna 2015 byla v Port Louis podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dne 6. února 2017.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
mezi
vládou České republiky
a
vládou Mauricijské republiky
O LETECKÉ DOPRAVĚ
Vláda České republiky a vláda Mauricijské republiky, dále uváděné jako „smluvní strany“,
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a
vedeny přáním sjednat dohodu za účelem rozvíjení
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru