Input:

R 24/1967; Sociální zabezpečení Garance

č. 24/1967 Sb. rozh.
Od 1. srpna 1965 není již možné provádět úpravu důchodu podle zákona č. 40/1958 Sb. Úprava důchodů provedená pravomocně podle tohoto zákona do 31. července 1965 zůstává v platnosti.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. října 1966, 6 Cz 139/66.)
Rozhodnutím dávkové komise při komisi sociálního zabezpečení ONV v Praze 3 byl navrhovateli snížen starobní důchod podle § 1 zák. č. 40/1958 Sb. z nárokové výše Kčs 631,- měsíčně na částku Kčs 400,- měsíčně s účinností od 1. 1. 1965. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím dávkové komise při komisi sociálního zabezpečení Národního výboru hlavního města Prahy.
Navrhovatel ve svém opravném prostředku namítal, že po skončení výkonu trestu se zapojil do zaměstnání a poctivou prací odčinil trestný čin, k němuž byl sveden okolnostmi a proto navrhl, aby rozhodnutí o snížení jeho důchodu bylo zrušeno.
Městský soud v Praze potvrdil napadené rozhodnutí pokud jde o úpravu do 31. 7. 1965, za dobu od 1. 8. 1965 rozhodnutí odpůrce zrušil. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že zákon č. 40/1958 Sb. byl ustanovením § 73 zák. č. 59/1965 Sb. s účinností od 1. 8. 1965 zrušen a že odsouzení navrhovatele bylo dnem 9. 7. 1965 zahlazeno, takže navrhovateli od 1. 8. 1965 náleží starobní důchod v zákonné výši.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím městského soudu v Praze byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Ustanovením § 73 zák. č. 59/1965 Sb. byl zrušen zákon č. 40/1958 Sb. o úpravě důchodů některých odsouzených osob. Od 1. 8. 1965 nelze tedy důchody podle zákona č. 40/1958 Sb. upravovat,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací