Input:

R 24/1967 (tr.); Ochranné opatření. Provinění. Ukládání trestu Garance

č. 24/1967 Sb. rozh. tr.
Zákon č. 58/1965 Sb., kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví, nepřipouští, aby vedle trestu odnětí svobody (§ 2 odst. 1 cit. zák.) mohl soud uložit též ochranné opatření (§ 71 a násl. tr. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 25. 1. 1967 - 4 To 21/67.)
Rozsudkem okresního soudu v Ch. ze dne 23. 12. 1966 sp. zn. 4 T 743/66 byl obviněný podle § 1 zák. č. 58/1965 Sb. uznán vinným proviněním proti pracovní kázni podle § 21 písm. b) zák. č. 38/1961 Sb. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let s tím, že obviněný ve zkušební době nesmí nadměrně požívat alkoholické nápoje.
Vedle trestu odnětí svobody uložil okresní soud ochranné léčení podle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák.
Krajský soud k podnětu odvolání obviněného zrušil podle § 258 odst. 1 písm. d) tr. ř. rozsudek okresního soudu ve výroku o ochranném léčení.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 58/1965 Sb.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací