Input:

R 24/1963 (tr.); Adhezní řízení. Alkohol. Doprava. Opilství. Souběh. Ublížení na zdraví. Trest. Zákaz činnosti Garance

č. 24/1963 Sb. rozh. tr.
V případě havárie motorového vozidla zaviněné opilým řidičem, při němž dojde k ublížení na zdraví další osobě, jde vždy o souběh trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. s trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 nebo 224 odst. 1, 2 event. 3 tr. zák.
Při ukládání trestu takovému pachateli musí mít soud na zřeteli, že podnapilí řidiči znamenají největší ohrožení bezpečnosti silničního provozu, a že k podnapilosti řidičů při řízení motorových vozidel dochází přes neustálé upozorňování a přes veškerou výchovnou činnost. Zákonem požadovaný účel je především chránit společnost před takovými pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v páchání trestné činnosti a působit výchovně i na ostatní členy společnosti.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. prosince 1962 - 2 Tz 11/62)
Rozsudkem okresního soudu v Prachaticích byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 odst. 2 tr. zák., který spáchal tím, že dne 15. 6. 1962 po požití čtyř desetistupňových piv nezvládl jím řízený vlastní motocykl zn. Jawa ČZ 175 a s tímto motocyklem upadl, při čemž jeho spolujezdec P. utrpěl otřes mozku, mnohočetné odřeniny na obličeji, na obou rukou a na předloktí a krevní výron pravého oka. Za to byl obžalovaný odsouzen k trestu zákazu řízení jakýchkoliv motorových vozidel na dobu jednoho a půl roku.
Nejvyšší soud ke stížnosti předsedy Nejvyššího soudu tento rozsudek jako nezákonný zrušil a okresnímu soudu v Prachaticích přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Proti uvedenému rozsudku podal předseda Nejvyššího soudu ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení zákona, v níž dovozuje, že okresní soud svým rozhodnutím porušil zákon ve více směrech.
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozsudku, jakož i řízení, jež mu předcházelo, a shledal, že zákon porušen byl.
Okresní soud zjistil správně skutkový stav věci, který spočívá v tom, že obžalovaný kritického dne asi ve 20 hodin spolu s tandemistou P. nasedl na svůj motocykl a řídil jej, ačkoliv bezprostředně před tím v restauraci vypil nejméně čtyři desetistupňová piva, zatímco tandemista kromě čtyř piv vypil ještě dvě odlévky likéru. Obžalovaný v důsledku požití alkoholu nezvládl řízení motocyklu, takže na zcela volné silnici došlo k pádu, při kterém tandemista P. utrpěl výše popsaná lehčí zranění, pro která byl po tři týdny neschopen práce. Že ovlivnění obžalovaného požitím alkoholu bylo značné, o tom svědčí to, že ještě hodinu po nehodě bylo v jeho krvi zjištěno 1,76