Input:

R 24/1960 (tr.); Dodatkový trest. Trest Garance

č. 24/1960 Sb. rozh. tr.
Dodatkový trest nepřichází v úvahu, byl-li k mimořádnému opravnému prostředku zrušen rozsudek vyhlášený před dalším rozsudkem, jímž nebyl uložen trest dodatkový.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 19. ledna 1960 - 2 Tz 1/60.)
Lidový soud v Karlových Varech uznal obžalovaného rozsudkem ze dne 5. 6. 1958 vinným trestným činem násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 23. 2. 1958 kolem 5. hodiny v souvislosti se zákrokem příslušníka VB chytil tohoto za krk a cloumal jím. Byl za to odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Krajský soud v Karlových Varech odvolání obžalovaného zamítl. Dne 30. září 1959 ke stížnosti odsouzeného byla povolena obnova a oba předchozí rozsudky byly zrušeny.
Nato byl obžalovaný rozsudkem lidového soudu v Karlových Varech ze dne 29. října 1959 ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Karlových Varech ze dne 18. listopadu 1959 znovu uznán vinným trestným činem násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák., jehož se dopustil dne 23. února 1958 jednáním shora uvedeným. Za to mu byl uložen dodatkový trest odnětí svobody v trvání 7 měsíců nepodmíněně, jímž byl doplněn nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 5 měsíců, uložený obžalovanému rozsudkem lidového soudu v Ostrově ze dne 22. ledna 1959 ve znění rozsudku krajského soudu v Karlových Varech.
Z odůvodnění:
Proti rozsudku krajského soudu ze dne 18. listopadu 1959 podal předseda Nejvyššího soudu ve lhůtě uvedené v § 296 odst. 3 tr. ř. stížnost pro porušení zákona s návrhem na zrušení napadeného rozsudku a uvedl mimo jiné, že krajský soud nesprávně uložil dodatkový trest.
Napadeným rozhodnutím byl porušen zákon.
Krajský soud nerozhodl správně o trestu, když uložil dodatkový trest. Řízení, které se vedlo a které skončilo napadeným rozsudkem bylo řízením po povolení obnovy a v řízení před obnovou dodatkový trest uložen nebyl.
V daném případě nebyl před povolením obnovy uložen dodatkový trest, neboť prvý rozsudek lidového soudu v Karlových Varech je ze dne 5. června 1958 a rozsudkem lidového soudu v Ostrově