Input:

R 24/1958; Garance

č. 24/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Zpétvzetí návrhu podie § 73 o. s. ř. může mít za následek jen zastavení řízení. Nárok sám, který byl'ý řízení uplatněn, zůstává nedotčen a otázka jeho oprávněnosti nevyřešena.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 4. října 1957, Cz 486/57.)
Lidový soud v Čes. Krumlově odmítl žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu z toho důvodu, že o nároku, který v ní byl uplatněn, bylo již jednáno ve věci C 124/55 téhož soudu, kde byl řešen celý případ schodku, jehož je právě uplatněná částka 527,10 Kčs součástí. Kromě toho vzal žalobce v uvedeném řízení žalobu stran této částky zpět a tomuto zpětvzetí přiznal soud účinnost. Jde prý tedy o případ § 57 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a proto je i postup soudu, že odmítl žalobní návrh, v souhlase s ustanovením odst. 2 téhož paragrafu.
Nejvyšší soud rozhodl ke ztížnosti pro porušení zákona podané generájním prokurátorem, že uvedeným usnesením lidového soudu v Čes. Krumlově byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Z obsahu spisu zn. C 124/55 1. s. v Čes. Krumlově plyne, že v uvedené věci se sice domáhal týž žalobce na témže žalovaném úhrady schodku, za nějž ho činil žalobce odpovědným jako vedoucího prodejny, a že v této požadované náhradě byla zahrnuta i částka 527,10 Kčs, která je znovu uplatňována. K pravomocnému rozhodnutí o této částce však v uvedené věci nedošlo, ježto krajský soud v Čes. Budějovicích zrušil v odvolacím řízení rozsudek lidového soudu, právě pokud šlo o tuto částku 527,10 Kčs a vrátil v tom směru věc lidovému soudu k dalšímu jednání a novému