Input:

R 24/1955 (tr.); Garance

č. 24/1955 Sb. rozh. tr.
K poměru trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže podle § 215 tr. zák. a přestupku proti ochraně proti mravnímu ohrožení mládeže podle § 135 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 28. dubna 1954, 6 To 64/54.)
Obvjněný si jako učitel střední školy sedl při hodině kreslení do lavice k dvanáctileté žákyni a tázal se jí, když míchala barvy, jakou barvu docílí smícháním modré a žluté. Žákyně odpověděla, že zelenou, a na další dotaz obviněného, jak to ví, mu řekla, že to už zkusila. Po chvilce mlčení jí obviněný položil s úsměvem otázku: „s kým jsi to zkusila?“ a zda ví „co jsou ty červené krámy“. K tomu od žákyně odpověď nedostal. Když byla žákyně slyšena jako svědkyně, udala, že tyto řeči obviněného chápala jako dvojsmyslné narážky.
Lidový soud v Šumperku uznal obviněného vinným, že – byť i z nedbalosti – vydal děvče mladší než osmnáct let v nebezpečí zpustnutí tím, že neplnil svou povinnost o ně pečovat a že se tak dopustil trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže podle 215 al. 1 tr. zák.
Krajský soud k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu a uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně proti mravnímu ohrožení mládeže podle § 135 tr. zák. spr.
Z odůvodnění:
Skutková zjištění napadeného rozsudku jsou správná a odpovídají výsledkům provedeného dokazování. Lidový soud však pochybil, že skutek obviněného posuzoval jako trestný čin ohrožení mravní výchovy mládeže podle § 215 al. 1