Input:

24/1948 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků Garance

č. 24/1948 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. února 1948,
kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků.
Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 9, písm. a) zákona ze dne 3. února 1948, č. 20 Sb., kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů, v příloze závazné znění sazby soudních poplatků, připojené k nařízení ze dne 15. září 1915,