239/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 239/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 16. září 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 105/2019 Sb., č. 113/2019 Sb., č. 116/2019 Sb., č. 124/2019 Sb., č. 134/2019 Sb., č. 144/2019 Sb. a č. 145/2019 Sb. se dne 14. září 2019 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
 
a)
celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:
11
b)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:
3 108
 
 Nahoru