Input:

239/1949 Sb., Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně Garance

č. 239/1949 Sb., Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 26. října 1949,
kterým se mění a doplňuje oddíl „D” sazebníku všeobecné daně.
Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:
Čl. I.
Nadpis oddílu „D” sazebníku všeobecné daně vydaného nařízením ministra financí ze dne 24. prosince 1948, č. 285 Sb. (dále jen sazebníku všeobecné daně), se mění a zní:
„Oddíl D sazebníku všeobecné daně (pro přepravu a výkony s přepravou souvisící, jakož i pro spediční a skladištní výkony prováděné za úplatu).”
Čl. II.
Všeobecná vysvětlivka č. 1 k oddílu „D” sazebníku všeobecné daně se mění a zní:
„1. Daň odvede podnik (poplatník), který provozuje přepravu podléhající dani, anebo podnik (poplatník), který provádí za úplatu spediční a skladištní výkony. Nezáleží na tom, jde-li o podnik veřejný či jiný.”
Čl. III
(1)  Připomínka I k položce č. 9 oddílu „D” sazebníku všeobecné daně se mění a zní: