Input:

236/1946 Sb., Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení, platné do 9.6.1949 Archiv

č. 236/1946 Sb., Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení, platné do 9.6.1949
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1946
o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ.
Poštovné v řízení před řádnými soudy.
§ 1.
Poštovné za soudní zásilky v občanských věcech právních i ve věcech trestních platí se zálohou ze státní pokladny.
§ 2.
(1)  V občanských věcech právních je povinen nahradit soudu poštovné zálohou zaplacené ten, kdo dal k řízení podnět žalobou nebo návrhem, jinak ten, v jehož zájmu nebo převážném zájmu se řízení vede.
(2)  Několik osob náhradou povinných ručí rukou společnou a nerozdílnou.
(3)  Předchozí ustanovení se nedotýkají předpisů, podle nichž může osoba náhradou povinná žádati náhradu zaplaceného poštovného na třetí osobě, zejména jako část nákladů