Input:

234/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 234/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.“.
3. V příloze č. 1 část A zní:
„Část A.
 
Druh lesní dřeviny/zkratka druhu lesní dřeviny
Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště
Sadební materiál lesních dřevin podle části B. v tis. ks na 1 ha**)
Borovice lesní/BO
13, 21, 23
9
01*), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57
8
Bříza bělokorá/BR
01*), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79
6
Bříza pýřitá/BRP
01*), 39, 77, 79
6
Bříza karpatská/BRC
01*), 71, 73, 75
6
Buk lesní/BK
25, 27, 45, 55,
9
01*), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 77
8
Douglaska tisolistá/DG
13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55
3
Dub letní/DB
19, 25, 45
10
01*), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*), 57*), 59*)
8
Dub zimní/DBZ
25, 45
10
01*), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51*), 53*), 55*)
8
Dub cer/CER
23*), 25*)
6
Habr obecný/HB
01*), 19, 21, 23, 25, 41, 45
6
Jasan ztepilý/JS
01*), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57
6
Jasan úzkolistý/JSU
19
6
Javor mléč/JV
01*), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57
6
Javor klen/KL
01*), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79
6
Javor babyka/BB
01*), 19, 21, 25, 45
6
Jedle bělokorá/JD
01*), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79
5
Jeřáb ptačí/JR
01*), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79
6
Jeřáb břek, břek/BRK
01*), 25
6
Jeřáb muk, muk/MK
01*), 25
6
Jilm habrolistý/JL
01*), 19, 25, 41, 45, 47
6
Jilm horský/JLH
25, 41, 45, 51, 55
6
Jilm vaz/JLV
19, 25, 41, 45
6
Lípa malolistá/LP
01*), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57
6
Lípa velkolistá/LPV
01*), 25, 41, 45, 51, 55, 57
6
Modřín opadavý/MD
13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75
3
Olše lepkavá/OL
01*), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59
4