Input:

231/2021 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí Garance

č. 231/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 14. června 2021
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,