23/2017 F.z., Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
23/2017 F.z.
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2018
 
Zpracovatel:
 
Ing. Ing. Václav Tittelbach
MF- 34272/2017/28-1
Tel.: 257 043 163
PID: MFCR7XTCMR

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání změn Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů, jejichž vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. prosince 2004, pod č. 36 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 30. listopadu 2012 a pod č. 42 ve Finančním zpravodaji č. 1 ze dne 31. prosince 2013 s účinností od 1. ledna 2018, s výjimkou bodu A. 1 a B. 1, které nabývají účinnosti 31. prosince 2017. Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2018.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
A. Český účetní standard pro finanční instituce č. 108 Cenné papíry:

1.
 
 Nahoru